Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
    1     2     3     4     5  

อตส.ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของจังหวัด ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่และการบริหารจัดการน้ำ (29/05/2558)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.ศรีสะเกษ (20/05/2558)
อตส. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านงานสอบบัญชีและด้านอื่นๆ (20/05/2558)
สตส.ภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับ รมว.กษ. (23/04/2558)
สตส.นครพนม จัดโครงการ "การฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ จังหวัดนครพนม” (21/04/2558)
สตส.เพชรบุรี ร่วมจัดนิทรรศการบัญชี ในงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (21/04/2558)
อ่านทั้งหมด..     

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (29/05/2558)
ประกาศ เรื่องผลการตัดสินการประกวดวาดภาพ ระบายสี รอบชิงชนะเลิศ (การวาดภาพสด) ในการประกวดวาดภาพ ระบายสี (29/05/2558)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) พนักงานจ้างเหมาบริการ (28/05/2558)
ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระดับภาคดีเด่นและสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่นประจำปี 2558 รอบแรก (28/05/2558)
ประกาศ สตส.สมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (28/05/2558)
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนะศึกษา (26/05/2558)
อ่านทั้งหมด..     
เข้าสู่เว็บไซต์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ข่าวด่วน

แบบสอบถาม ความเชื่อมันของสหกรณ์

SERVICE
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์