Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
    1     2     3     4     5  

สตส.จันทบุรี สอนแนะการทำบัญชีต้นกล้าในโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชดำริฯ (11/04/2557)
สตส.ชุมพร ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย" (11/04/2557)
สตส.จันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกวียนหัก จำกัด (11/04/2557)
สตส.จันทบุรี สอนแนะความรู้ด้านบัญชีในกิจกรรมขยายผลเพื่อสนองพระราชดำริ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจ.จันทบุรี (11/04/2557)
อตส.นำปลูกต้นไม้ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น ครัวเรือนละต้น (09/04/2557)
สตท.4 และ สตส.อุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมสินค้าสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และสินค้า OTOP จ.อุบลราชธานี” (03/04/2557)
อ่านทั้งหมด..     


ประกาศ เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 เครื่อง
ประกาศ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียง)
ประกาศ เรื่อง จัดจ้างเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 คัน
ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบงานโปรแกรมฐานข้อมูลโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2557
ประกาศ เรื่อง จ้างทำบอร์ดนิทรรศการ 62 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ประกาศ เรื่อง ราคากลางซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อ่านทั้งหมด..     

ข่าวด่วน

แบบสอบถาม ความเชื่อมันของสหกรณ์

SERVICE
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์