Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
    1     2     3     4     5  

ผู้บริหาร กตส. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 (17/11/2558)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ สตท.9 (20/10/2558)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คว้ารางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ประจำปี 2558 จากผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริการงานสอบบัญชีด้วย "ระบบกระดาษทำการอิเล็คทรอนิกส์ในงานสอบบัญชี” (16/09/2558)
กตส. ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง (16/09/2558)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับดีเลิศ ด้านการเบิกจ่าย จากกรมบัญชีกลาง (09/09/2558)
กตส.จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "CLEAR TO CLEAN” (07/09/2558)
อ่านทั้งหมด..     

ข้อกำหนดโครงการ (TOR) การพัฒนาระบบจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (27/11/2558)
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ และพัฒนาระบบจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (93.14.18.00) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/11/2558)
ขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (24/11/2558)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (93.14.18.00) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/11/2558)
ประกาศ เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (24/11/2558)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 7 อัตราปีงบประมาณ 2559 (24/11/2558)
อ่านทั้งหมด..     

ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณและพัฒนาระบบจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ราคากลาง จ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 7 อัตรา ประจำปี 2559
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจ้างเช่าวงจรสำหรับสืบค้นข้อมูล และวงจรสำหรับVPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จัดจ้างพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อ่านทั้งหมด..     
ข่าวด่วน

แบบสอบถาม ความเชื่อมันของสหกรณ์

SERVICE
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์