Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข่าวประกาศ :

    1     2     3     4     5     6  
ข่าวเด่นวันนี้
  รตส. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง รุ่นที่ 13 (21/07/2560)
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ หลักสูตร ผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง รุ่นที่ 13 โดยมี นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการโครงการ
  กตส. ร่วมงานแถลงข่าว "สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 11 (21/07/2560)
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 11 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 14 สิงหาคม 2560
  กตส. จัดโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้ สำหรับข้าราชการบำเหน็จบำนาญ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (21/07/2560)
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้ สำหรับข้าราชการบำเหน็จบำนาญ ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  อตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอนบัญชีโครงการ "9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” (21/07/2560)
     
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
ท่านพึงพอใจต่อการเยี่ยมชมเว็บไซต์
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพียงใด
บริการ
 • คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา
  ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
  ในส่วนขององค์การสวนยาง
 • สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 • ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 • Mail.go.th

 • เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์