Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข่าวประกาศ :

    1     2     3     4     5  
ข่าวเด่นวันนี้
  สตส.นครศรีธรรมราช เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (21/10/2559)
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช นำโดย นายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ หน.สตส.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  สตส.บึงกาฬ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (21/10/2559)
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมีนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าฯ เป็นประธาน
  อตส. เป็นประธานการประชุมตรวจราชการในพื้นที่ สตท.10 (21/10/2559)
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมตรวจราชการการปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 เพื่อรับทราบข้อมูลการปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงาน
  สตส.บึงกาฬ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (21/10/2559)
     
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
สารคดีแนะนำกรมฯ
ท่านพึงพอใจต่อการเยี่ยมชมเว็บไซต์
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพียงใด
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
บริการ

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์