W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข่าวประกาศ :

    1     2     3     4  
ข่าวเด่นวันนี้
  สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมติดตามการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กษ.เขต 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (26/08/2559)
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 นางสาวนิภา แจงทนงค์ หน.สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมติดตามการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  สตท.4 เข้าร่วมการประชุมและตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กษ. ประจำปี 2559 รอบที่ 2 (26/08/2559)
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมและตรวจติดตามโครงการตามแผน
  สตท.6 ลงพื้นที่ปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมระบบบัญชีบุคคลภายนอกมาเป็นโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (26/08/2559)
  สตส.ชัยภูมิ ร่วมงานสภากาแฟยามเช้า ประจำเดือนสิงหาคม 2559 (26/08/2559)
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 สตส.ชัยภูมิ นำโดย นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมงาน "สภากาแฟยามเช้า” ประจำเดือนสิงหาคม 2559 โดยมีนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน
     
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายสมปอง อินทร์ทอง
สายตรง อตส.
สารคดีแนะนำกรมฯ
 
ท่านพึงพอใจต่อการเยี่ยมชมเว็บไซต์
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพียงใด
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
บริการ

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889

  Valid HTML 4.01 Transitional

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์