Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์    แจ้งข่าวประจำวัน

โอนครั้งที่ 168 งบดำเนินงาน (โครงการสร้างความเชื่อมั่น) สมช. (17/07/2560)
โอนครั้งที่ 167 งบดำเนินงาน (เกษตรกรเยาวชนฯ) ราชบุรี , นครปฐม (05/07/2560)
โอนครั้งที่ 166 งบดำเนินงาน (โครงการสร้างความเชื่อมั่น) สพถ. (29/06/2560)
โอนครั้งที่ 165 งบดำเนินงาน (โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ) สพถ. (26/06/2560)
โอนครั้งที่ 164 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สพถ. (26/06/2560)
โอนครั้งที่ 163 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) ศทส. (16/06/2560)
โอนครั้งที่ 162 งบดำเนินงาน (แผนงานบุคลากร) พิษณุโลก (15/06/2560)
โอนครั้งที่ 161 งบบุคลากร (พนักงานราชการ) แผนงานบุคลากร พิษณุโลก (15/06/2560)
โอนครั้งที่ 160 งบดำเนินงาน (โครงการสร้างความเชื่อมั่น) สบก. (14/06/2560)
โอนครั้งที่ 159 งบดำเนินงาน (โครงการศูนย์เรียนรู้) สบก. (14/06/2560)
โอนครั้งที่ 158 งบดำเนินงาน (โครงการแปลงใหญ่) สบก. (14/06/2560)
โอนครั้งที่ 157 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สบก. (14/06/2560)
โอนครั้งที่ 156 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) ศทส. (14/06/2560)
โอนครั้งที่ 155 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) แม่ฮ่องสอน (14/06/2560)
โอนครั้งที่ 154 งบดำเนินงาน (เกษตรกรเยาวชนฯ) ประจวบฯ (14/06/2560)
     

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional