Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์Clipping Online

ข่าวประจำวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
จับตาแล้ง105อำเภอ 34 จังหวัด (28/02/2560)
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มยางพารารับอานิสงส์"น้ำมัน"พุ่ง (28/02/2560)
ศพก.อัมพวาต้นแบบขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ สร้างจุดแข็งบริหารจัดการส้มโอ (28/02/2560)
ยึดหลักทฤษฎีใหม่สร้างอาชีพ-รายได้มั่นคง (28/02/2560)
ชลบุรีบูรณาการปฏิรูปภาคเกษตรมุ่งสู่ความยั่งยืน (28/02/2560)
     
ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
"สหกรณ์"ผนึกปปง.สกัดขบวนการฟอกเงิน! (27/02/2560)
101 ปีการสหกรณ์ไทย (27/02/2560)
โครงการเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐเน้นเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร (27/02/2560)
สานต่อโครงการพระราชดำริ (27/02/2560)
ดันศกอ.ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เร่งยกระดับเกษตรกรไทยสู่4.0 (27/02/2560)
     
ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ยางฯดันดัชนีราคาเกษตรพุ่ง (24/02/2560)
ระดมเงินบริจาคซื้อฟางอัดก้อนช่วยเกษตรกรเลี้ยงโคนมภาคใต้ (24/02/2560)
ยกเครื่องสัประรดกระป๋อง มกอช.ตีปี๊บผลงานกรุยทางแชมป์ส่งออก (24/02/2560)
จับตา Rubber City สงขลาชูนิคมอุตสหกรรมยาง (24/02/2560)
ศึกษาเติมน้ำให้เขื่อนภูมิพลตามแผนยุทธศาสตร์น้ำของชาติ (24/02/2560)
     
ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
กตส.ติวเข้มผู้สอบบัญชีสหกรณ์เพิ่มความเข้มแข็งงานชำระบัญชี (23/02/2560)
สั่งลุยปราบทุจริตตั๋วปุ๋ยสหกรณ์ (23/02/2560)
ชง ครม.ทุ่มงบ 1.3 หมื่นล้านสู้ภัยแล้ง (23/02/2560)
จัดมาตรฐานแรงงานเลี้ยงไก่ (23/02/2560)
ชู 2 กลุ่มเมือบกาญจน์ต้นแบบเคลื่อน"เกษตรอินทรีย์"ยั่งยืน (23/02/2560)
     
ข่าวประจำวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
กรมส่งเสริมการเกษตร ปรับลดขั้นตอนการรับรอง"เกษตรแปลงใหญ่" (22/02/2560)
เกษตรฯ ผนึกจีนปรับระบบใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (22/02/2560)
"ปศุสัตว์"สั่งเฝ้าระวังชายแดน (22/02/2560)
กรมวิชาการเกษตรจัดงาน ประชารัฐรวมใจ พัฒนาเกษตรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง (22/02/2560)
กองทุน FTA ทุ่ม 25 ล่้าน ยกระดับสหกรณ์โคเนื้อ (22/02/2560)
     
ข่าวประจำวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ลดขั้นตอนรับรอง"เกษตรแปลงใหญ่" (21/02/2560)
เดินหน้าช่วยผู้ยากจน (21/02/2560)
กรมวิชาการเกษตรจัดงบ 75 ล. สานต่อโครงการพระราชดำริ (21/02/2560)
มอกช.เร่งจัดมาตรฐานนำร่องกลุ่มข้าวสี (21/02/2560)
ประกาศเรียกเรือนอกน่านน้ำกลับไทย (21/02/2560)
     
ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
เกษตร ฯ เกาะติดปริมาณน้ำ ชี้ 'นาปรัง' เกินแผน 100% (20/02/2560)
เร่งจัดการน้ำเค็มรุกเจ้าพระยา - ท่าจีน (20/02/2560)
กสส.อบรมซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลลดรายจ่ายในครัวเรือน ฟื้นฟูอาชีพสมาชิกหลังน้ำลด (20/02/2560)
กรมวืชาการเกษตร เร่งขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ยึดประโยชน์เกษตรกร และความปลอดภัยผู้บริโภค (20/02/2560)
เกษตร ฯ หนุน'สหกรณ์' 76 แห่ง ผลิตเมล็ด พันธุ์ ข้าว 3.7 หมื่นตัน (20/02/2560)
     
ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ชงดีเอสไอ-ปปง.ฟันแก๊ง"ตั๋วปุ๋ย" (17/02/2560)
ชลบุรีวิเคราะห์ศักยภาพสหกรณ์ขับเคลื่อนพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง (17/02/2560)
พัฒนาหมอดินอาสาสู่การเป็น"Smart Farmer" (17/02/2560)
คุมเข้มสารเคมี 11 ชนิด (17/02/2560)
เกษตรฯ เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของแมลงบั่ว (17/02/2560)
     
ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
MOU เชื่อมโยงข้อมูลเกษตรกร (16/02/2560)
มอบพันธุ์ข้าวพระราชทาน 60 ตัน (16/02/2560)
ฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์ประสบภัยน้ำท่วม (16/02/2560)
พัฒนาหมอดินอาสาสร้างเครือข่ายเกษตรกร (16/02/2560)
เกษตรฯเผาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง"จีเอ็มโอ" (16/02/2560)
     
ข่าวประจำวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
รุกแผนสกัดภัยแล้งลุ่มน้ำยม (15/02/2560)
เร่งขับเคลื่อนยกระดับสหกรณ์ (15/02/2560)
โอกาสมาถึงแล้ว เชิญชวนเกษตรกรสมัครร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ (15/02/2560)
พด.ชูผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.3 และ 7 นวัตกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (15/02/2560)
แจงแนวทางนโยบายกระทรวงเกษตรฯ (15/02/2560)
     
ข่าวประจำวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ติวเข้มผู่้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (14/02/2560)
เร่งฟื้นฟูดินในพื้นที่สปก.ทั่วประเทศ (14/02/2560)
คว่ำแผนตั้งธนาคารสหกรณ์ (14/02/2560)
เผาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง (14/02/2560)
แนะเลือกเนื้อสัตว์ผู้ผลิตมาตรฐานมีตราปศุสัตว์โอเค (14/02/2560)
     
ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
สร้างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (10/02/2560)
เวทีเกษตรอินทรีย์สร้างการรับรู้สินค้ามุ่งเครือข่ายตลาด (10/02/2560)
กรมส่งเสริมการเกษตร ดึงอาสาสมัครเกษตรกร (10/02/2560)
กษ.สนองนโยบายรัฐ รุกสร้างความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ PGS (10/02/2560)
"ประมง"ดีเดย์ 14 กพ.ปิดอ่าวไทย (10/02/2560)
     
ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2560
กษ.ทำแผนใช้สารเคมีลดตกค้าง (09/02/2560)
สปก.จ่อเลิกสัญญา 18 บริษัทวินด์ฟาร์ม (09/02/2560)
ข้าวนาปรังล้นทะลัก (09/02/2560)
เปิดงานเกษตรอีสานใต้ครั้งที่10 (09/02/2560)
เชื่อมฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (09/02/2560)
     
ข่าวประจำวันพุธที่ 08 กุมภาพันธ์ 2560
กรมวิชาเกษตรผนึกกำลัง 9 หน่วยงาน จัดมันฝรั่งฟืชอนาคตไกลฯ
เร่งช่วยเหลือ - ฟื้นฟูน้ำท่วมภาคใต้
กรมวิชาการเกษตร รุกแก้ปัญหาปราบศัตรูพืช
ชูโมเดลสหกรณ์บ้านหนองครกต้นแบบช่วยเกษตรกร"สวยยาง"
กรมชลฯส่งน่้ำช่วยเกษตร 3 จว.ไต้
     
ข่าวประจำวันอังคารที่ 07 กุมภาพันธ์ 2560
ครม.อนุมัติ2.5พันล.ช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยน้ำท่วมใต้ (07/02/2560)
บิ๊กฉัตรเร่งยุทธศาสตร์โคนม (07/02/2560)
สศก.ชูสหกรณ์บ้านหนองครกแปรรูปหมอนยางช่วยเกษตรกร (07/02/2560)
เดินเครื่องสางน้ำท่วม"สุโขทัย" (07/02/2560)
สันนิบาตสหกรณ์ยุคใหม่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี (07/02/2560)
     
ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2560
MOU เชื่อมโยงการจัดการฐานข้อมูลสหกรณ์มุ่งพัฒนาอาชีพ (06/02/2560)
"ฝนหลวง"พร้อมมือภัยแล้ง (06/02/2560)
ผุดแปลง"เกษตรทฤษฎีใหม่" (06/02/2560)
กรมชลฯทุ่ม3พันล.แก้น้ำท่วมใต้ (06/02/2560)
ปม.ระดมทีมลงสำรวจน้ำท่วมใต้ (06/02/2560)
     
ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2560
สแกนน้ำทั่วประเทศ เกษตรฯ เตรียมพร้อมบริหารจัดการรับภัยแล้ง (03/02/2560)
กสก.ลุยสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรสู่ Smart Farmer ขับเคลื่อนเชื่อมโยงแปลงใหญ่ (03/02/2560)
จ.อุดรธานี เกาะติดแปลงใหญ่ต้นแบบข้าว (03/02/2560)
แปลงใหญ่'หม่อนไหม' เชียงรายฉลุย (03/02/2560)
งานเทศกาลโคนม ปี'60'ชู ใต้ร่มพระบารมี 55 ปี (03/02/2560)
     
ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560
"บิ๊กฉัตร"พร้อมรับมือภัยแล้ง (02/02/2560)
"ฉัตรชัย"เตรียมรับมือไอยูยูชี้อียูห่วงประมงนอกน่านน้ำ (02/02/2560)
เร่งฟื้นฟูภาคเกษตรปักษ์ใต้ชาวนาขอพักหนี้ 5 ปี หลังน้ำท่วม (02/02/2560)
งานส่งเสริมเมล็ดพันธุ์หอมมะลิเข้าเป้า (02/02/2560)
โชว์นวัตกรรมการพัฒนาโคนมครบวงจร (02/02/2560)
     
ข่าวประจำวันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 2560
MOUฐานข้อมูล (01/02/2560)
เสนอแผนฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรภาคใต้ (01/02/2560)
จัดยิ่งใหญ่เทศกาลโคนมแห่งชาติ (01/02/2560)
ส่ง"ส้มโอนางลี่"ประเดิมเกษตรแปลงใหญ๋ (01/02/2560)
ตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท (01/02/2560)
     

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional