Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์Clipping Online

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2560
"เสวียน อินทวี เกษตรกรรุ่นใหม่ พลิกชีวิตด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ (25/09/2560)
กตส.อบรมตรวจสอบบัญชีรูปแบบใหม่เพิ่มประสิทธิภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ (25/09/2560)
ติวเข้มตรวจสอบบัญชีใหม่ (25/09/2560)
เปิด 3 มาตรการลดผลกระทบการตลาด (25/09/2560)
"บิ๊กฉัตร"สั่งปรับยุทธศาสตร์นม 10 ปี (25/09/2560)
     
ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560
'บิ๊กฉัตร' สั่งตรวจสอบโครงการ 9101
ปี'61 ลุยยกเครื่องนาแปลงใหญ่
ผู้ผลิตยางจับมือแก้ปัญหาราคา
กรมส่งเสริมการเกษตร คัดเกรด ศพก. ต่อยอดพัฒนาภาคเกษตรยั่งยืน
เกษตรฯชูโครงการจัดรูปที่ดิน ฯ ช่วยเกษตรกรเพาะปลูกได้ตลอดฤดูเกษตรปลื้ม
     
ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560
'เสวียน อินทวี'...พลิกชีวิตทำเกษตรอินทรีย์ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ลดต้นทุนการผลิต แก้ความยากจนอย่างยั่งยืน
กสก.เร่งตรวจสอบข้อร้องเรียน'โครงการ 9101 ตามรอยพ่อฯ' ไม่โปร่งใส
ลุยฟ้อง 'ล้มละลาย' สหกรณ์คลองจั่น เล็งแบ่ง 'ทรัพย์สิน'
สหกรณ์เดินรถกระทุ่มแบน จำกัด ปลูกจิตสำนึกสมาชิกด้วยวิธีการสหกรณ์
เกษตรฯ เดินหน้าออกกฎใช้ที่สปก.
     
ข่าวประจำวันพุธที่ 20 กันยายน 2560
ศพก.ยกระดับบุคลากรพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร
รายได้เกษตรหดต่อเนื่อง2เดือนคาดก.ย.ยังลดลง
เกษตรฯเปิดตัวหอมมะลิแชมป์โลกในงาน Anhui Agri Expo 2017
ไฟเขียวตั้งกองทุนปาล์มฯ
เปิดศูนย์ฝนหลวงภาคตะวันออก
     
ข่าวประจำวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560
แจงทุกโครงการ 9101 โปร่งใส (19/09/2560)
ศพก.ทั่วประเทศเคลื่อนงานเข้าเป้า (19/09/2560)
เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ (19/09/2560)
ติวเข้มบุคลากรสหกรณ์ (19/09/2560)
5 ชุมชนเปิดศึกเกมเกษตรกรปี 5 ชิงสุดยอดชุมชนชาวนายุค 4.0 (19/09/2560)
     
ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
รมว.เกษตรฯขับเคลื่อนบริหารน้ำ (15/09/2560)
สหภาพยุโรปตรวจเข้ม"ไอยูยู"ตุลาฯ (15/09/2560)
เกษตรฯหนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผู้ประกอบการค้าข้าว (15/09/2560)
สหกรณ์เลี้ยงโคขุนปางศิลาทอง เดินหน้าส่งเสริมเลี้ยงโคขุนแบบแปลงรวม (15/09/2560)
พด.ร่วมจัดนิทรรศการ"ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งป่าและดิน" (15/09/2560)
     
ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560
ผ่าผลงาน"บิ๊กฉัตร"กับงานพัฒนาแหล่งน้ำ (14/09/2560)
กรมชลฯ รับมือพายุ 14-18 ก.ย. (14/09/2560)
กษ.ระดมสมองปราชญ์ชาวบ้านลุยขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน (14/09/2560)
เร่งสอบเงินออมชุมชนคลองบางบัว (14/09/2560)
กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมจัดนิทรรศการ"ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งป่าและดิน" (14/09/2560)
     
ข่าวประจำวันพุธที่ 13 กันยายน 2560
ครม.ไฟเขียว 22 ผวจ.-4 ผู้ตรวจ ก.เกษตรฯตั้ง 2 อธิบดี-8 ผู้ตรวจ (13/09/2560)
ขรก.ผลสัมฤทธิ์สูง รุ่น 13 (13/09/2560)
สหกรณ์เข้มแข็ง สมาชิกมั่นคงและยั่งยืน (13/09/2560)
หนุนทำเกษตรกรรมประณีต (13/09/2560)
พด.ร่วมพัฒนาที่ดินพื้นที่ ส.ป.ก.สระแก้ว ภายหลังการยึดคืนเพื่อจัดสรรให้เกษตรกรผู้ยากไร้ (13/09/2560)
     
ข่าวประจำวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560
เกษตรวันนี้ (12/09/2560)
"ฉัตรชัย"บินถก"อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง" (12/09/2560)
ชงครม.ออกประกาศหลักเกณฑ์ขึ้นทะเบียนแรงงานภาคประมง (12/09/2560)
ภัยแล้งพ่นพิษกดรายได้เกษตรลุ้นปีนี้ขยับ5% (12/09/2560)
"ธนาคารปู่ยอินทรีย์"สาขาย่อยบ้านปาเต๊ะเหนือต้นแบบแห่งความสำเร็จ (12/09/2560)
     
ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560
กตส.สัมมนาเตรียมพร้อมสู่ปี 61 เร่งขับเคลื่อนนโยบาย CAD 4.0 (12/09/2560)
สั่งลุยนโยบาย15แผนงาน (12/09/2560)
"ฉัตรชัย"บินถก"อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง" (12/09/2560)
เกษตรฯ ดีงเอกชนซื้อข้าวอินทรีย์ (12/09/2560)
พด.เตรียมนำ"LDD Soil Guide"จัดแสดงในงาน Thailand Innovation and Design Expo 2017 (12/09/2560)
     
ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2560
เดินหน้าแผนบรูณาการปี 61 (08/09/2560)
"บิ๊กฉัตร"เข้มสารเคมีสั่งเช็กสินค้าปนเปื้อน (08/09/2560)
มกอช.ผุดแอพพลิเคชั่น TAS2GO แหล่งรวมมาตรฐานสินค้าเกษตร (08/09/2560)
พด.แนะใช้สารซุปเปอร์พด.3 ป้องกันโรครากเน่า/ฟื้นฟูดิน (08/09/2560)
กรมส่งเสริมสหกรณ์พัฒนานักส่งเสริมสหกรณ์ระดับอำเภอ (08/09/2560)
     
ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 07 กันยายน 2560
กรมตรวจฯสัมมนาเตรียมพร้อมสู่ปี"61 (07/09/2560)
เปิดผลสำเร็จสหกรณ์เดินรถกระทุ่มแบน (07/09/2560)
"บิ๊กฉัตร"จัดแถวใช้งบบูรณาการยกระดับมาตรฐานสู่เกษตร4.0 (07/09/2560)
ถกร่วมเคลียร์ทางออกซื้อไฟฟ้าสตึงมนัม (07/09/2560)
โวเกษตรแปลงใหญ่ทะลุ3ล้านไร่ (07/09/2560)
     
ข่าวประจำวันพุธที่ 06 กันยายน 2560
ผุดนวัตกรรม"smart Monitor" (06/09/2560)
เชียงรายไฟเขียวชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ (06/09/2560)
โชว์ผลงาน"สหกรณ์เกษตรเวียงสา" (06/09/2560)
พด.เร่งขับเคลื่อนโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 (06/09/2560)
สร้างผู้นำสหกรณ์ต้นแบบ (06/09/2560)
     
ข่าวประจำวันอังคารที่ 05 กันยายน 2560
กตส.ชูโปรแกรม "Smart Manage"เพิ่มความเชื่อมั่นบริหารงานสหกรณ์ (05/09/2560)
กองทุนฟื้นฟูฯปรับเกณฑ์ซื้อหนี้เกษตรกร (05/09/2560)
รัฐผุดแอพบริหารรถเกี่ยวข้าว (05/09/2560)
เกษตรฯ เบิกจ่ายงบทะลุ 7 หมื่นล.เร่งปั้นผลงานยกมาตรฐานผลิต (05/09/2560)
เกษตรกรพุคาปรับปฏิทินเพาะปลูกข้าวนาปีพื้นที่ลุ่มต่ำรอดน้ำท่วมขัง (05/09/2560)
     
ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2560
กตส.ผุดนวัตกรรม Smart Member ตรวจข้อมูลสหกรณ์แบบ Real Time (04/09/2560)
เดินเครื่องโครงการ"โคบาลบูรพา" (04/09/2560)
สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด บริหารจัดการสหกรณ์แบบเครือข่ายใยแมงมุม (04/09/2560)
สศก.แจง1.9หมื่นล้านถึงมือชุมชน (04/09/2560)
กรมหมอดินโชว์ความสำเร็จของ จ.สตูล (04/09/2560)
     
ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 01 กันยายน 2560
กษ.ลงพื้นที่่ติดตามผลงานข้าวแปลงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ
สปก.เดินหน้าจัดสรรที่ดินยึดคืนพัฒนาชีวิตเกษตรกรแบบพอเพียง
ขยายตลาดสินค้าสหกรณ์สู่จีน
ปศุสัตว์ยันไข่ไก่ไทยปลอดภัยเพิ่มความมั่นใจไร้ยาฆ่าแมลง
ก.เกษตรฯแจงงบเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 เบิกแล้วกว่า 78%
     

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional