การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ,ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
          กระดานสนทนา นี้เป็นการแสดงข้อคิดเห็นอย่างอิสระในเชิงวิชาการ และข้อเสนอแนะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไม่รับรองความถูกต้อง หรือความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการนำข้อมูลที่ปรากฏไปใช้ประโยชน์ ไม่ว่าทางใดๆ ท่านต้องใช้วิจารณญาณด้วยตนเอง และ หากตรวจพบข้อความใดที่ไม่ปฏิบัติตามมารยาทในการใช้กระดานสนทนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบกระทู้เหล่านั้นทั้งกระทู้ หรือข้อความที่แสดงความคิดเห็นเหล่านั้นออกไป เพื่อเป็นการใช้เนื้อที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กลับหน้าหลัก ตั้งกระทู้ใหม่
หัวข้อกระทู้ โดย วัน/เวลาที่ post จำนวนผู้อ่าน จำนวนผู้ตอบ
วิธีปฏิบัติทางบัญชี mocca 12/03/2553
12:09:27
400 1
เอกสารประกอบการรับเงินงวด mocca 12/03/2553
12:55:27
222 1
สหกรณ์บริการ มีการหัก ณ ที่จ่าย กรณีใดบ้าง สหกรณ์คลัสเตอร์หัตถศิลป์อีสาน จำกัด 09/03/2553
11:55:28
1464 4
ขอรับการสนับสนุน สมุดบัญชีครัวเรือน พรภัทรินทร์ วิเศษเสือ (นักพัฒนาชุมชน อบต.ไพศาลี) 07/03/2553
18:03:29
484 0
อยากเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ลูกแมว 25/02/2553
09:40:12
828 5
การกำกับดูแลผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ผู้สอบบัญชี 23/02/2553
16:32:55
689 3
สอบถามการเผยแพร่งบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ ณพงศ์ 16/02/2553
14:21:29
222 0
GL2 พิมพ์รายงานไม่ได้ a 10/02/2553
12:49:14
289 1
Web Services กลุ่มตรวจสอบข้อมูลและบริการสารสนเทศ ( เพิ่มเติม ) issec 03/02/2553
16:30:07
286 0

หน้าที่ : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>