« พฤษภาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ทีมวิจัยโครงการ DEA ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลสหกรณ์ต้นแบบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยออยล์ จำกัด จังหวัดชลบุรี


          ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ์ หัวหน้าโครงการและ รศ.ดร.สุดา ตระการเถลิงศักดิ์ รองหัวหน้าโครงการพัฒนาระบบประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้วยแบบจำลอง Data Envelopment Analysis  พร้อมด้วย นาย วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทำงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้แทนจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี เข้าร่วมสังเกตุการณ์ ในการลงพื้นที่สำรวจสหกรณ์ต้นแบบ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยออยล์ จำกัด จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างแนวทางที่เหมาะสมเในการประเมินการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ค้นหาแนวปฎิบัติที่ดี (Best practice) และลักษณะพิเศษของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่อยู่ในชั้นแนวหน้า อันจะนำไปสู่การปฏิบัติในการสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมี
นางดารณี มนธาตุผลิน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยออยล์ จำกัด และนายเอกพจน์ ลิ้มตระกูล กรรมการและเลขานุการ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูล  
ณ อาคารภูไบ สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยออยล์ จำกัด จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552


ศูนย์เตือนภัยทางการเงิน
ศูนย์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
CoopInThailand

รายงานตัวชี้วัด CFSAWS:ss

เตือนภัยทางการเงิน

วัดผลมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตร

ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์และกลุ่ม

วัดผลมูลค่าเพิ่มของสหกรณ์ร้านค้า

ระบบประเมินประสิทธิภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์

เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานงานสหกรณ์

สำรวจความคิดเห็นสารสนเทศ

Open Market
CoopInThailand

Cooperative Economic Analysis Unit กลุ่มวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจสหกรณ์

Tel. 02-628-5240-59 Ext. 2113 - 2114 Fax. 02-281-4212 โทรศัพท์กลาง 02-628-5240-59 ต่อ 2113 - 2114 โทรสาร 02-281-4212

E-mail : statistic@cad.go.thอีเมล์ : statistic@cad.go.th