กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายสมปอง อินทร์ทอง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สายตรง อตส.
 
บทความที่น่าสนใจ
 
 
Cad conferance

 
 
 ส่วนประชาสัมพันธ์ ขอแนะนำเกร็ดน่ารู้สำหรับวิธีการใช้และดูแลรักษาและใช้พัดลมอย่างถูกวิธี เพื่อให้คงสภาพการใช้งานได้ยาวนาน ดังนี้
1.
เลิกเปิดทิ้งไว้เมื่อไม่มีใครอยู่ เปิด 1 ชั่วโมงพร้อมกันวันละ 1 ล้านเครื่อง (ขนาด 16 นิ้ว 66 วัตต์) สิ้นเปลืองค่าไฟเดือนละ 5.94 ล้านบาท
2.
ถ้าใช้พัดลมที่มีระบบรีโมทคอนโทรลต้องถอดปลั๊กทันทีที่เลิกใช้
3.
ยิ่งเปิดลมแรงขึ้น ยิ่งใช้ไฟมากขึ้น
4.
ทำความสะอาดใบพัด ตะแกรงครอบ และแผงหุ้มมอเตอร์พัดลม อย่าให้มีฝุ่นเกาะ
5.
อย่าให้ใบพัดโค้งงอผิดส่วน ความแรงจะลดลง
6.
ตั้งพัดลมในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
 
 
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
วิธีใช้พัดลมเพื่อให้ประหยัดพลังงาน
วิธีใช้และดูแลพัดลมอย่างถูกวิธี
วิธีใช้ตู้เย็นให้ประหยัดพลังงาน
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใน 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง จัดเสวนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร ร่วมจัดคลินิกเกษตกรเคลื่อนที่
พรปีใหม่ 2551
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ
ตรวจราชการชุมชนบ้านไผ่งาม จังหวัดน่าน
สัปดาห์สินค้าวิสาหกิจชุมชนที่จัดทำบัญชี
พิธีปิดโครงการทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู ยิ่งใหญ่
เสวนา "บัญชีกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
พรปีใหม่ 2551
โครงการศึกษาศักยภาพระบบประเมินเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
จำนวนคนอ่าน 27675 คน จำนวนคนโหวต 372 คน

  จำนวนคนโหวต 372 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
17%
  ให้ 2 คะแนน
 
8%
  ให้ 3 คะแนน
 
6%
  ให้ 4 คะแนน
 
9%
  ให้ 5 คะแนน
 
60%