รายชื่อสหกรณ์ที่รวบรวมข้อมูลไม่ได้ ประจำปี 2547
ชื่อสหกรณ์ สถานภาพ ภาค ประเภทสหกรณ์ ประเภทย่อยสหกรณ์ จังหวัด
ร้านสหกรณ์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำกัด ดำเนินธุรกิจ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ตำรวจ นครปฐม
ร้านกรมพลาธิการทหารบก จำกัด ชำระบัญชี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ทหาร นนทบุรี
ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด ดำเนินธุรกิจ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด ชำระบัญชี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด ชำระบัญชี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำกัด ชำระบัญชี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคดุสิต จำกัด ดำเนินธุรกิจ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จำกัด ชำระบัญชี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จำกัด ชำระบัญชี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สมุทรสาคร
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน จำกัด ดำเนินธุรกิจ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยพณิชยการพระนคร จำกัด ดำเนินธุรกิจ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
ร้านสหกรณ์ศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ จำกัด ชำระบัญชี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
ร้านสหกรณ์กรุงเทพมหานคร จำกัด ชำระบัญชี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในส่วนราชการ กรุงเทพมหานคร
ร้านสหกรณ์ข้าราชการรัฐสภา จำกัด ชำระบัญชี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในส่วนราชการ กรุงเทพมหานคร
ร้านสหกรณ์ราชทัณฑ์ จำกัด เลิก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในส่วนราชการ นนทบุรี
ร้านสหกรณ์ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด ชำระบัญชี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร
ร้านสหกรณ์นิคมรถไฟ จำกัด ชำระบัญชี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร
ร้านสหกรณ์เกษตรกรรม จำกัด ชำระบัญชี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ สมุทรสาคร
ร้านสหกรณ์นครปฐม จำกัด เลิก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ นครปฐม
ร้านสหกรณ์บางแค จำกัด ชำระบัญชี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ กรุงเทพมหานคร
ร้านสหกรณ์ผู้ใช้แรงงานและเกษตรกรสยาม จำกัด ชำระบัญชี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ กรุงเทพมหานคร
ร้านสหกรณ์พนักงานกระจกไทย จำกัด ดำเนินธุรกิจ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ สมุทรปราการ
ร้านสหกรณ์พนักงานไทยเกรียง จำกัด ชำระบัญชี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ สมุทรปราการ
ร้านสหกรณ์มัสยิดมาจุลอิสลาม จำกัด เลิก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ กรุงเทพมหานคร
ร้านสหกรณ์รถไฟสายแม่กลอง จำกัด ชำระบัญชี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ สมุทรสาคร
ร้านสหกรณ์ลูกเสือชาวบ้านลาดกระบัง จำกัด ชำระบัญชี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ กรุงเทพมหานคร
ร้านสหกรณ์ฮิตาชิร่วมใจ จำกัด ชำระบัญชี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ สมุทรปราการ
สหกรณ์ร้านค้าดัชมิลล์กรุ๊ป จำกัด ชำระบัญชี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ นครปฐม
สหกรณ์เลมอนฟาร์มพัฒนา จำกัด ดำเนินธุรกิจ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ กรุงเทพมหานคร
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จำกัด ชำระบัญชี ภาคกลาง สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ชัยนาท
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จำกัด ชำระบัญชี ภาคกลาง สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา พระนครศรีอยุธยา
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคกลาง สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา อ่างทอง
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จำกัด ชำระบัญชี ภาคกลาง สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา พระนครศรีอยุธยา
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูเทพสตรี จำกัด ชำระบัญชี ภาคกลาง สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในสถาบันราชภัฏ ลพบุรี
ร้านสหกรณ์ครูประถมศึกษาอำเภอบางระจัน จำกัด ชำระบัญชี ภาคกลาง สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในสำนักงานประถมศึกษา สิงห์บุรี
ร้านสหกรณ์ครบวงจรป่าโมก จำกัด ชำระบัญชี ภาคกลาง สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ อ่างทอง
ร้านสหกรณ์โรงงานท่าหลวง จำกัด ชำระบัญชี ภาคกลาง สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ สระบุรี
ร้านสหกรณ์ตำรวจพลร่ม จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันตก สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ตำรวจ เพชรบุรี
ร้านสหกรณ์กองทัพภาคที่ 1 จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันตก สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ทหาร กาญจนบุรี
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันตก สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา กาญจนบุรี
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันตก สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในสถาบันราชภัฏ ราชบุรี
ร้านสหกรณ์สถาบันราชภัฏเพชรบุรี จำกัด เลิก ภาคตะวันตก สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในสถาบันราชภัฏ เพชรบุรี
ร้านสหกรณ์ห้วยไผ่ จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันตก สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในส่วนราชการ ราชบุรี
ร้านสหกรณ์ครูดำเนินสะดวก จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันตก สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในสำนักงานประถมศึกษา ราชบุรี
ร้านสหกรณ์ชุมชนวัดสาธุ จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันตก สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ สมุทรสงคราม
ร้านสหกรณ์ดำเนินสะดวก จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันตก สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ ราชบุรี
ร้านสหกรณ์พนักงานชลประทานซีเมนต์ชะอำ จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันตก สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ เพชรบุรี
ร้านสหกรณ์พนักงานปาล์มฮิลส์ จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันตก สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ เพชรบุรี
ร้านสหกรณ์เพชรบุรี จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันตก สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ เพชรบุรี
ร้านสหกรณ์ราชบุรี จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันตก สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ ราชบุรี
ร้านสหกรณ์สมุทรสงคราม จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันตก สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ สมุทรสงคราม
ร้านสหกรณ์หัวหิน จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันตก สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ ประจวบคีรีขันธ์
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองค์รักษ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในมหาวิทยาลัย นครนายก
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออก สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ปราจีนบุรี
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคระยอง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ระยอง
ร้านสหกรณ์ห้วยตู้วิทยาลัยเกษตรกรรมชลบุรี จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออก สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ชลบุรี
ร้านสหกรณ์ อพป.คลองใหญ่ จำกัด เลิก ภาคตะวันออก สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในส่วนราชการ ตราด
ร้านสหกรณ์เกษตรกรรมสระบัว จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ ปราจีนบุรี
ร้านสหกรณ์ท่าใหม่ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินคดี ภาคตะวันออก สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ จันทบุรี
ร้านสหกรณ์เมืองชลบุรี จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออก สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ ชลบุรี
ร้านสหกรณ์อ่างเวียน จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออก สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ ชลบุรี
ร้านสหกรณ์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ตำรวจ มหาสารคาม
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคนครพนม จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา นครพนม
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สุรินทร์
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จำกัด เลิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา อุบลราชธานี
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในสถาบันราชภัฏ บุรีรัมย์
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูสุรินทร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในสถาบันราชภัฏ สุรินทร์
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูอุดรธานี จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในสถาบันราชภัฏ อุดรธานี
ร้านสหกรณ์ข้าราชการครูกุดชุม จำกัด เลิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในสำนักงานประถมศึกษา ยโสธร
ร้านสหกรณ์ครูประถมศึกษาอำเภอนาหว้า จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในสำนักงานประถมศึกษา นครพนม
ร้านสหกรณ์คุรุสภาศรีสะเกษ จำกัด เลิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในสำนักงานประถมศึกษา ศรีสะเกษ
ร้านค้ากลางหมู่บ้านสกลนคร จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ สกลนคร
ร้านสหกรณ์กองทุนพัฒนาหมู่บ้านเมืองร้อยเอ็ด จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ ร้อยเอ็ด
ร้านสหกรณ์ขอนแก่น จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ ขอนแก่น
ร้านสหกรณ์ค้าส่งขอนแก่น จำกัด ( สมัชชา ) เลิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ ขอนแก่น
ร้านสหกรณ์ท่าอุเทน จำกัด เลิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ นครพนม
ร้านสหกรณ์นครขอนแก่น จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ ขอนแก่น
ร้านสหกรณ์โนนสัง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ หนองบัวลำภู
ร้านสหกรณ์บ้านดอนฮีหนองสมบูรณ์ จำกัด (สมัชชา) ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ ยโสธร
ร้านสหกรณ์บ้านอีเลิศ จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ สกลนคร
ร้านสหกรณ์แม่และเด็กเมืองพล จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ ขอนแก่น
ร้านสหกรณ์ราษีไศล จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ ศรีสะเกษ
ร้านสหกรณ์วาปีปทุม จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ มหาสารคาม
ร้านสหกรณ์ศรีสะเกษ จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ ศรีสะเกษ
ร้านสหกรณ์ศูนย์กลางจังหวัดสุรินทร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ สุรินทร์
ร้านสหกรณ์ส่องดาว จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ สกลนคร
ร้านสหกรณ์สำโรงทาบ จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ สุรินทร์
ร้านสหกรณ์หนองโก จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ มหาสารคาม
ร้านสหกรณ์หนองคาย จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ หนองคาย
ร้านสหกรณ์หมู่บ้านศิริพร 3 ขอนแก่น จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ ขอนแก่น
ร้านสหกรณ์อำเภอศรีบุญเรือง จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ หนองบัวลำภู
สหกรณ์ร้านค้ากลุ่มแม่บ้านโคกเต่า จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ มหาสารคาม
สหกรณ์ร้านค้าชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ อำนาจเจริญ
สหกรณ์ร้านค้าชุมชนบ้านนาดี จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ สุรินทร์
ร้านสหกรณ์ค่ายอิงคยุทธบริหาร จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ทหาร ปัตตานี
ร้านสหกรณ์สวัสดิการภายในฐานทัพเรือสงขลา จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ทหาร สงขลา
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยทักษิณ จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในมหาวิทยาลัย สงขลา
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคยะลา จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ยะลา
ร้านสหกรณ์ อพป.อำเภอเบตง จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในส่วนราชการ ยะลา
ร้านสหกรณ์ครูชุมพร จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในสำนักงานประถมศึกษา ชุมพร
ร้านสหกรณ์ครูเมืองยะลา จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในสำนักงานประถมศึกษา ยะลา
ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล ยะลา
ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลสุไหง โก-ลก จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล นราธิวาส
ร้านสหกรณ์กงหรา จำกัด ถอนชื่อ ภาคใต้ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ พัทลุง
ร้านสหกรณ์กันตัง จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ ตรัง
ร้านสหกรณ์เกษตรไทย จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ สงขลา
ร้านสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ ตรัง
ร้านสหกรณ์เบตง จำกัด ถอนชื่อ ภาคใต้ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ ยะลา
ร้านสหกรณ์พัฒนาสุคิริน จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ นราธิวาส
ร้านสหกรณ์ยะลา จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ ยะลา
ร้านสหกรณ์ยะหา จำกัด ถอนชื่อ ภาคใต้ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ ยะลา
ร้านสหกรณ์ระนอง จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ ระนอง
ร้านสหกรณ์สตูล จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ สตูล
ร้านสหกรณ์สรรพสินค้าสุราษฎร์ธานี จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ สุราษฎร์ธานี
ร้านสหกรณ์สายบุรี จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ ปัตตานี
ร้านสหกรณ์เสมาพัทลุง จำกัด ถอนชื่อ ภาคใต้ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ พัทลุง
ร้านสหกรณ์หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ นครศรีธรรมราช
ร้านสหกรณ์กรมทหารราบที่ 4 จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ทหาร นครสวรรค์
ร้านสหกรณ์ค่ายพญางำเมือง จำกัด ถอนชื่อ ภาคเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ทหาร พะเยา
ร้านสหกรณ์วิทยาเขตน่าน จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา น่าน
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สุโขทัย
ร้านสหกรณ์เทศบาลเมืองแพร่ จำกัด ถอนชื่อ ภาคเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในส่วนราชการ แพร่
ร้านสหกรณ์ครูท่าวังผา จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในสำนักงานประถมศึกษา น่าน
ร้านสหกรณ์ครูประถมศึกษาอำเภอชุมแสง จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในสำนักงานประถมศึกษา นครสวรรค์
ร้านสหกรณ์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด เลิก ภาคเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในสำนักงานประถมศึกษา อุตรดิตถ์
ร้านสหกรณ์ยางเนิ้ง จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์ในสำนักงานประถมศึกษา เชียงใหม่
ร้านสหกรณ์การตลาดเกษตรกรเชียงราย จำกัด เลิก ภาคเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ เชียงราย
ร้านสหกรณ์กำแพงเพชร จำกัด ถอนชื่อ ภาคเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ กำแพงเพชร
ร้านสหกรณ์ตรอน จำกัด เลิก ภาคเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ อุตรดิตถ์
ร้านสหกรณ์นครน่าน จำกัด เลิก ภาคเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ น่าน
ร้านสหกรณ์ลูกพ่อขุนราม จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ สุโขทัย
ร้านสหกรณ์ศรีสำโรง จำกัด เลิก ภาคเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ สุโขทัย
ร้านสหกรณ์อุทัยธานี จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ อุทัยธานี
สหกรณ์ศูนย์กลางผู้บริโภคภาคเหนือ จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์เอกชนและอื่นๆ เชียงใหม่