ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
น.ส.จุฑามาศ ลิปิการถกล
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชี
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
 
 
« ตุลาคม 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
¥ ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู ¥
 กฏหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 พ.ร.บ. เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
 พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2551
 กฎหมาย ระเบียบ คำสั่งเกี่ยวกับสหกรณ์
 
สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2282-8484 โทรสาร 0-2282-0290
E-mail: ado@cad.go.th