W3C
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายสมปอง อินทร์ทอง
สายตรง อตส.
สารคดีแนะนำกรมฯ
 

 

นายบุญสนอง บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้เกียรติ
เป็นประธานเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และวันเกษตรกร ประจำปี 2551
พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ และแวะชมนิทรรศการของ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม ซึ่งจัดคลินิกบัญชี ให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับการจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน โดยมี
นายศุภชัย
กุสลาศรัย
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม ข้าราชการ
และพนักงานราชการในสังกัดให้การต้อนรับ
ณ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม
ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889