Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี

 
         สำนักงาน ก.พ.ร. และที่ปรึกษา (TRIS) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยมี นายจักรี สุจริตธรรม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ให้คำชี้แจงและตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุม 202 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เทเวศร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550
 
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
สาธิตการบันทึกบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพในงาน " หม้อห้อมเกมส์ "
วิธีใช้พัดลมเพื่อให้ประหยัดพลังงาน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราชออกคลินิกเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
วิธีใช้และดูแลพัดลมอย่างถูกวิธี
วิธีใช้ตู้เย็นให้ประหยัดพลังงาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงาน วันนัดพบแรงงานมหกรรมอาชีพ เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
น้ำใจรักจากพี่สู่นักเรียนโรงเรียนบ้านกรูดนครราชสีมา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง จัดเสวนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร ร่วมจัดคลินิกเกษตกรเคลื่อนที่
สัปดาห์สินค้าวิสาหกิจชุมชนที่จัดทำบัญชี
พิธีปิดโครงการทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู ยิ่งใหญ่
เสวนา "บัญชีกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
พรปีใหม่ 2551
โครงการศึกษาศักยภาพระบบประเมินเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
จำนวนคนอ่าน 100 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional