Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
    1     2     3     4     5  

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คว้ารางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ประจำปี 2558 จากผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริการงานสอบบัญชีด้วย "ระบบกระดาษทำการอิเล็คทรอนิกส์ในงานสอบบัญชี” (16/09/2558)
กตส. ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง (16/09/2558)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับดีเลิศ ด้านการเบิกจ่าย จากกรมบัญชีกลาง (09/09/2558)
กตส.จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "CLEAR TO CLEAN” (07/09/2558)
อตส.ร่วมพิธีเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม (อ.ต.ก.สุวรรณภูมิ) "ผู้บริโภคสุขใจ เกษตรกรไทยยั่งยืน” (07/09/2558)
อตส. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (21/08/2558)
อ่านทั้งหมด..     

ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพนักงานเดินเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/10/2558)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/10/2558)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 อัตรา (30/09/2558)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ (23/09/2558)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ (23/09/2558)
ประกาศ ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2559 (22/09/2558)
อ่านทั้งหมด..     

 
กำไรขั้นต้น V.S. กำไรสุทธิ
Gross profit V.S. Net profit
 
 
นกน้อย : ไม่มีความรู้ด้านบัญชีเลยค่ะ เลยจะถามว่า กำไรขั้นต้น กับ กำไรสุทธิ ต่างกัน
อย่างไร ขอคำอธิบายง่ายๆ นะคะ
 
พี่หมี    : กำไรขั้นต้น (Gross profit) ก็คือรายได้จากการขาย หัก ต้นทุนขาย ส่วน
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ [Net profit (loss)] หมายถึง กำไรหรือขาดทุนหลังจากหัก
หรือรวมรายการพิเศษแล้ว หากมีผลขาดทุนสุทธิให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่อง
หมายวงเล็บ
 
ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น. . . สมมุติว่าน้องนกน้อยขายผัก
กำไร ขั้นต้น ก็คือ . . . นกน้อยขายผักได้เงินทั้งหมด - รับผักมากี่บาท = กำไรขั้นต้น
ส่วนกำไรสุทธิ ก็คือ . . . นกน้อยขายผักได้เงินทั้งหมด - ราคารับผัก - ค่าน้ำมัน -
ค่าเช่าแผง - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ = กำไรสุทธิ
 
Example:

 1. Gross profit is the amount by which the net sales exceed the cost of
goods sold.
     กำไรขั้นต้น คือ ผลรวมที่มาจาก การขายสุทธิมากกว่าต้นทุนขาย
 
2. Net Profit is the most important measure of a company's profitability.
    กำไรสุทธิเป็นมาตรการที่สำคัญที่สุดในการวัดผลกำไรของบริษัท
 
 
ข่าวด่วน

แบบสอบถาม ความเชื่อมันของสหกรณ์

SERVICE
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์