W3C
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายสมปอง อินทร์ทอง
สายตรง อตส.
สารคดีแนะนำกรมฯ
 

 
 
        นายจักรี สุจริตธรรม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในรายการสบายแอทไนน์ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. เวลา 08.15 - 08.20 น. ช่วงคุยสบาย เรื่อง โครงการทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2550 กล่าวว่า "กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมกับ 8 หน่วยงาน จัดทำโครงการทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู เพื่อถวายเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ซึ่งผลการตอบรับทะลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 999,000 คน แล้ว โดยมียอดของผู้เข้าร่วมโครงการจนถึงวันนี้ รวมทั้งสิ้น 1,079,926 คน"
        ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับ 8 หน่วยงาน กำหนดจะจัดพิธีปิดโครงการยิ่งใหญ่ หลังวันเฉลิมพระชนมพรรรษา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมแสดงผลงาน 80 ชีวิต ที่มีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจดบันทึกบัญชี
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
สาธิตการบันทึกบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพในงาน " หม้อห้อมเกมส์ "
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราชออกคลินิกเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
วิธีใช้พัดลมเพื่อให้ประหยัดพลังงาน
วิธีใช้ตู้เย็นให้ประหยัดพลังงาน
วิธีใช้และดูแลพัดลมอย่างถูกวิธี
บัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
"โครงการนี้ดี ทำเพื่อประชาชน เพื่อในหลวง"
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงาน วันนัดพบแรงงานมหกรรมอาชีพ เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
น้ำใจรักจากพี่สู่นักเรียนโรงเรียนบ้านกรูดนครราชสีมา
สัปดาห์สินค้าวิสาหกิจชุมชนที่จัดทำบัญชี
พิธีปิดโครงการทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู ยิ่งใหญ่
เสวนา "บัญชีกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
พรปีใหม่ 2551
โครงการศึกษาศักยภาพระบบประเมินเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
จำนวนคนอ่าน 374 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888