Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
    1     2     3     4     5  

สตส.ลำพูน เปิดคลินิกบัญชี ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 (23/04/2557)
สตส.พิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Smart Farmer) เรื่อง ปัจจัยความสำเร็จในการสร้างพฤติกรรมในการลงบัญชี (23/04/2557)
สตส.อุทัยธานี ร่วมออกหน่วยบริการด้านบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" (23/04/2557)
อตส. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายในชุมชน (18/04/2557)
สตส.อุบลราชธานี ร่วมปลูกไม้ผลยืนต้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (18/04/2557)
สตท.6 ร่วมกับ สตท.7 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการสอบบัญชีสหกรณ์ สำหรับสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล” (18/04/2557)
อ่านทั้งหมด..     

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานสอบราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณให้รองรับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีและฐานข้อมูลสิ่งปลูกสร้างของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (23/04/2557)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานสอบราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณให้รองรับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีและฐานข้อมูลสิ่งปลูกสร้างของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (23/04/2557)
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบงานโปรแกรมข้อมูลโครงการพัฒนาระบบงานด้านบัญชีรายบุคคล ปีงบประมาณ 2557 (22/04/2557)
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (17/04/2557)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 เครื่อง (10/04/2557)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียง) (08/04/2557)
อ่านทั้งหมด..     

 
คำอวยพรวันเกิด
Birthday’s Greetings
 
1. Wishing you much happiness on your birthday and always!
ขออวยพรให้ท่านมีความสุขมากๆ ในวันเกิดและตลอดไป

2. Many, many happy returns of the day.
ขอให้สุขสันต์วันเกิด

3. My heartfelt wishes to you on this happy day.
ด้วยความปรารถนาดีจากใจจริงของเรา ขอให้สุขสันต์วันเกิด

4. Wishing you many happy returns on your birthday. May you have many
more joyous days.
ขออวยพรให้ท่านมีความสุขมากๆ ในวันเกิด และขอให้ท่านมีวันที่ร่าเริงเช่นนี้ต่อไปอีก

5. Wishing you good health and happiness in life.
ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงดีและมีความสุขในชีวิต

6. May you have many, many happy birthdays, and always keep that
loveliness and charm which God gave you.
ขอให้เธอมีหลายๆ วันเกิดที่มีแต่ความสุข และขอให้รักษาความน่ารักและมีเสน่ห์ที่
พระเจ้าให้เธอมานั้นไว้ตลอดไป

7. Many happy returns!
 ขอให้สุขสันต์วันเกิด
 
 
ข่าวด่วน

แบบสอบถาม ความเชื่อมันของสหกรณ์

SERVICE
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์