W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายสมปอง อินทร์ทอง
สายตรง อตส.
สารคดีแนะนำกรมฯ
 

 
        สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร จัดอบรมโครงการ ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู สำหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาบัญชีชั้นปีที่ 1 และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม รู้จักประหยัด อดออม รู้จักการจดบันทึกบัญชี และยังเป็นการสร้างวินัยในการใช้จ่ายเงิน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550


 

 

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
สาธิตการบันทึกบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพในงาน " หม้อห้อมเกมส์ "
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราชออกคลินิกเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
วิธีใช้และดูแลพัดลมอย่างถูกวิธี
วิธีใช้พัดลมเพื่อให้ประหยัดพลังงาน
วิธีใช้ตู้เย็นให้ประหยัดพลังงาน
ตรวจราชการชุมชนบ้านไผ่งาม จังหวัดน่าน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย มอบทุนใช้ในกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
สร้างวินัย ถวายในหลวง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี จัดอบรมโครงการ ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
สัปดาห์สินค้าวิสาหกิจชุมชนที่จัดทำบัญชี
พิธีปิดโครงการทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู ยิ่งใหญ่
เสวนา "บัญชีกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
พรปีใหม่ 2551
โครงการศึกษาศักยภาพระบบประเมินเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
จำนวนคนอ่าน 244 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889