กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
แนวทางการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
สายตรง อตส.
 
บทความที่น่าสนใจ
 
 
Cad conferance
หน้าหลัก >> บทความที่น่าสนใจ
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดบทความที่น่าสนใจ ข่าว/บทความทั้งหมด
บทความที่น่าสนใจ
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 4/2556 (22 เม.ย. 2557)
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยตลอดปี 2556 และทิศทางแนวโน้มปีหน้า (21 ม.ค. 2557)
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 3/2556 (18 พ.ย. 2556)
รวมบทความตามสถานการณ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตลอดปีงบประมาณ 2556 (10 ต.ค. 2556)
หนี้ครัวเรือนภาคสหกรณ์ไทย (19 ก.ย. 2556)
การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหกรณ์ร้านค้า แนวโน้มทำรายได้ให้ประเทศรับเออีซี (2 ส.ค. 2556)
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยในไตรมาส 2/2556 (26 ก.ค. 2556)
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทย ครึ่งปีแรก 2556 (26 ก.ค. 2556)
อิทธิพลทางการเงินที่มีผลต่อทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์นิคมในประเทศไทย (26 มิ.ย. 2556)
มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย (26 มิ.ย. 2556)
สหกรณ์การเกษตร......ภัยแล้งกระทบต่อธุรกิจหรือไม่ (5 มิ.ย. 2556)
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555 (20 พ.ค. 2556)
ภาวะเศรษฐกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ไตรมาสที่ 1/2556 (7 พ.ค. 2556)
ธุรกิจสหกรณ์ไทยเพิ่มมูลค่าการเติบโตเศรษฐกิจชาติ (28 มี.ค. 2556)
สหกรณ์ออมทรัพย์สร้างวินัยทางการเงิน......สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้สมาชิก (28 ก.พ. 2556)
ภาวะเศรษฐกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555 (1 ก.พ. 2556)
รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 4/2555 (31 ม.ค. 2556)
วิกฤตราคายางพารา ..........สหกรณ์ผู้ปลูกยางต้องปรับตัวอย่างไร ? (7 ม.ค. 2556)
ซี เอฟ ซอ และ ซี วา นวัตกรรมนำหน้าพัฒนาสหกรณ์ (2 ม.ค. 2556)
ชี้ข้าวสหกรณ์...ทิศทางปีหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (28 ธ.ค. 2555)

หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>