กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
แนวนโยบายการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สายตรง อตส.
 
บทความที่น่าสนใจ
 
 
Cad conferance
หน้าหลัก >> บทความที่น่าสนใจ
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดบทความที่น่าสนใจ ข่าว/บทความทั้งหมด
บทความที่น่าสนใจ
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 3/2557 (2 ก.พ. 2558)
มูลค่าผลผลิต “ข้าวโพด” 4.88 พันล้านบาท (1 ธ.ค. 2557)
รวมบทความที่น่าสนใจตามสถานการณ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (14 พ.ย. 2557)
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาคสหกรณ์ไทย เพื่อเตรียมเข้าสู่ AEC (31 ต.ค. 2557)
สหกรณ์ไทย ...คืนกำไรสู่สมาชิก 80.52 % (6 ต.ค. 2557)
ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ ปี 2556 (22 ก.ย. 2557)
การประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ของสหกรณ์ร้านค้าในปี 2556 (8 ก.ย. 2557)
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยครึ่่งแรกปี 2557 (21 ส.ค. 2557)
เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2556 (15 ส.ค. 2557)
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2557 (13 ส.ค. 2557)
ธุรกิจสหกรณ์ร้านค้า ขยายตัว 5.81 % คืนรายได้สร้างความสุขให้กับสมาชิก (6 ส.ค. 2557)
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับเงินทุนของสหกรณ์บริการในปี 2556 (17 ก.ค. 2557)
ความสามารถในการชำระหนี้ด้อยลง หนี้ NPL พุ่ง (7 ก.ค. 2557)
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของสหกรณ์การเกษตร ปี 2556 (7 ก.ค. 2557)
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 1/2557 (16 มิ.ย. 2557)
ครัวเรือนภาคสหกรณ์ออมเงินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 12.34% (4 มิ.ย. 2557)
Topten ๒๐๑๓ (14 พ.ค. 2557)
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 4/2556 (22 เม.ย. 2557)
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยตลอดปี 2556 และทิศทางแนวโน้มปีหน้า (21 ม.ค. 2557)
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 3/2556 (18 พ.ย. 2556)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 ถัดไป>>