กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายสมปอง อินทร์ทอง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สายตรง อตส.
 
บทความที่น่าสนใจ
 
 
Cad conferance
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Hot issue
  สตส.ศรีสะเกษ ร่วมงานแถลงข่าวเพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกรเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี พ.ศ. 2559 และประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานแก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (27/05/2559)
  สตท.6 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 (27/05/2559)
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 นำโดย นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม ผอ.สตท. 6 ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559
  กตส.จัดประชุมบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้สหกรณ์มีธรรมาภิบาลที่ดี (27/05/2559)
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมบูรณาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์
  สตส.สระบุรี สอนแนะบัญชีในโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร” ประจำปี 2559 รุ่นที่ 1 (27/05/2559)
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี ร่วมสอนแนะให้ความรู้ด้านบัญชี ในหัวข้อ "บัญชีนำวิถีสู่ความพอเพียง”
  สตท.9 ร่วมกับผู้สอบบัญชีและไอที Provider สตส.ตรัง ลงพื้นที่ตรวจนับสินค้าของสหกรณ์ (27/05/2559)
เมื่อวันที่ 18-19 พ.ค. 59 สตท.9 นำโดย น.ส.เรืองทอง มนูญผล นว.ตบ.ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี ลงพื้นที่ร่วมกันในการตรวจนับสินค้า
อ่านทั้งหมด..     
Clipping online
อ่านทั้งหมด..  
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างออกแบบ/จัดทำนิทรรศการผลงานครูบัญชีดีเด่นฯ,ออกแบบ/จัดทำฉากเวทีและผลิตสื่อวีดีทัศน์ฯในโครงการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ปี2559 โดยวิธีพิเศษ
ประกาศ ราคากลาง เรื่องการจัางจัดงานประชุมสัมมนา 64 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ประกาศ ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์สารสนเทศน่ารู้ทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำปี 2559 โดยวิธีกรณีพิเศษ
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจ้างเหมาทำโล่รางวัลและกล่องใส่โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณพร้อมซองผ้าไหม/กรอบรูปฐานอะคริลิค โดยวิธีสอบราคา
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจ้างเหมาทำเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมกล่องใส่เข็มที่่ระลึก
อ่านทั้งหมด...     
  
ข่าวด่วน
ข่าวประกาศ
 
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน) (27/05/2559)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่้อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน) (27/05/2559)
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การย้ายและหมุนเวียนข้าราชการ ตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษลงไป (27/05/2559)
ประกาศ สตส.กรุงเทพมหานคร เรื่องขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (24/05/2559)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ (กรณีเพื่อเลื่อน) (19/05/2559)
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่้อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (18/05/2559)
อ่านทั้งหมด..     
 
ศูนย์สารสนเทศทางการเงินสหกรณ์/กลุ่มฯ
 
 
บริการอื่นๆ
 
 
 
 
Services
สินค้ากลุ่มสหกรณ์ สินค้าวิสาหกิจชุมชน
 
แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2559
แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2558

ทั้งหมด...

กำหนดการปฏิบัติงานของผู้บริหารกรมฯ
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
"คลื่นเกษตรกร" AM 1386 KHZ ทุกวันอังคาร
เพลงกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ความรับผิดชอบตำแหน่งข้าราชการฯ
ความรับผิดชอบตำแหน่งลูกจ้างประจำฯ
ทั้งหมด
Chief Information Officer
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555

ทั้งหมด...

ENG_WAY

สปอต / สารคดี
เสียงสัมภาษณ์ อตส.
VDO
ถวายพระพร
ตอนที่ 2

แบบฟอร์ม

ไทยฟอนต์

Logo

เพลงของพ่อ