กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายสมปอง อินทร์ทอง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สายตรง อตส.
 
บทความที่น่าสนใจ
 
 
Cad conferance
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Hot issue
  สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมการดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ เฉลิมพระเกียรติฯ (29/07/2559)
เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอนแก่น ร่วมประชุมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น
  สตส.ชัยภูมิ ร่วมงานสภากาแฟยามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 (29/07/2559)
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 สตส.ชัยภูมิ ร่วมงานสภากาแฟยามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น โดยมี นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน
  สตส.ชัยภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี 2559 (29/07/2559)
  สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกวดโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2559 ระดับเขต 12 บ้านโนนเขวา จังหวัดขอนแก่น (29/07/2559)
  สตส.อุดรธานี ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) (29/07/2559)
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 สตส.อุดรธานี เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี หัวข้อ "การจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต” โดยมี นายจีรศักดิ์ คำรณฤทธิศร นายอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน
อ่านทั้งหมด..     
Clipping online
อ่านทั้งหมด..  
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจ้างจัดนิทรรศการในงานเฉลิมพระเกียรติฯ"สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ"ครั้งที่ 10 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯโดยวิธีพิเศษ
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างพิมพ์คู่มือการใช้งานระบบสมาชิกและหุ้นสำหรับสหกรณ์ Version2 (Web Edition)สำหรับผู้ปฏิบัติงาน โดยวิธีกรณีพิเศษ
ประกาศราคากลาง เรื่องโครงการจัดจ้างดำเนินโครงการสื่อมวลชนสัญจร โดยวิธีพิเศษ
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างออกแบบ/จัดทำนิทรรศการผลงานครูบัญชีดีเด่นฯ,ออกแบบ/จัดทำฉากเวทีและผลิตสื่อวีดีทัศน์ฯในโครงการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ปี2559 โดยวิธีพิเศษ
ประกาศ ราคากลาง เรื่องการจัางจัดงานประชุมสัมมนา 64 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
อ่านทั้งหมด...     
  
ข่าวด่วน
ข่าวประกาศ
 
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (29/07/2559)
ประกาศ สตส.นครศรีธรรมราช เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (26/07/2559)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะและความชำนาญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 (26/07/2559)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (25/07/2559)
ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นในงานราชการ จำนวน 100 รายการ (25/07/2559)
ประกาศ เรื่องการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (15/07/2559)
อ่านทั้งหมด..     
 
ศูนย์สารสนเทศทางการเงินสหกรณ์/กลุ่มฯ
 
 
บริการอื่นๆ
 
 
 
 
Services
สินค้ากลุ่มสหกรณ์ สินค้าวิสาหกิจชุมชน
 
แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2559
แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2558

ทั้งหมด...

กำหนดการปฏิบัติงานของผู้บริหารกรมฯ
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
"คลื่นเกษตรกร" AM 1386 KHZ ทุกวันอังคาร
เพลงกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ความรับผิดชอบตำแหน่งข้าราชการฯ
ความรับผิดชอบตำแหน่งลูกจ้างประจำฯ
ทั้งหมด
Chief Information Officer
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555

ทั้งหมด...

ENG_WAY

สปอต / สารคดี
เสียงสัมภาษณ์ อตส.
VDO
ถวายพระพร
ตอนที่ 2

แบบฟอร์ม

ไทยฟอนต์

Logo

เพลงของพ่อ