Sorry, your browser does not support JavaScript!
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายสมปอง อินทร์ทอง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สายตรง อตส.
 
บทความที่น่าสนใจ
 
 
Cad conferance
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Hot issue
  อตส.เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (28/09/2559)
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จัดหวัดนราธิวาส
  สตส.ชลบุรี ร่วมพิธีมอบศาลาเรียนรู้แก่ประธานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับเขต (28/09/2559)
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 น.ส.อัญมณี ถิรสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สตส. 2 และนางรัชนี ฤทธาภัย นว.ตบ.ชำนาญการ สตส.ชลบุรี ร่วมพิธีมอบศาลาเรียนรู้แก่ประธานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้
  สตส.หนองคาย ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานประชาสัมพันธ์หมู่บ้านนำร่องเมืองเกษตรสีเขียว (28/09/2559)
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย นำโดย นางเอษมนีย์ อิงสถิตธนวันต์ นว.ตบ.ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี
  สตส.นครสวรรค์ จัดโครงการ ชุมชนต้นแบบคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน (27/09/2559)
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ นำโดย นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ จัดโครงการ ชุมชนต้นแบบคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน
  สตส.อุทัยธานี ร่วมพิธีเปิดการประชุมการการเสวนาแนวทางการขับเคลื่อน "อุทัยธานีมุ่งสู่วิถีเกษตรอินทรีย์" (27/09/2559)
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี นำโดย นางสาวนิภา แจงทนงค์ หน.สตส.อุทัยธานี ร่วมพิธีเปิดการประชุม ณ โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์
อ่านทั้งหมด..     
Clipping online
อ่านทั้งหมด..  
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจ้างเช่าวงจรสำหรับสืบค้นข้อมูล และวงจรสำหรับ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลร้กษาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
อ่านทั้งหมด...     
  
ข่าวด่วน
ข่าวประกาศ
 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 อัตรา ปีงบประมาณ 2560 (27/09/2559)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 อัตรา ประจำปี 2560 (26/09/2559)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของการสอบราคาจ้างเช่าวางพื้นที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ประจำปีงบประมาณ 2560 (23/09/2559)
ประกาศ เรื่อง จัดจ้างพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2560 (19/09/2559)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2560 (19/09/2559)
ประกาศ เรื่องจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (19/09/2559)
อ่านทั้งหมด..     
 
ศูนย์สารสนเทศทางการเงินสหกรณ์/กลุ่มฯ
 
 
บริการอื่นๆ
 
 
 
 
Services
สินค้ากลุ่มสหกรณ์ สินค้าวิสาหกิจชุมชน
 
แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2559
แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2558

ทั้งหมด...

กำหนดการปฏิบัติงานของผู้บริหารกรมฯ
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
"คลื่นเกษตรกร" AM 1386 KHZ ทุกวันอังคาร
เพลงกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ความรับผิดชอบตำแหน่งข้าราชการฯ
ความรับผิดชอบตำแหน่งลูกจ้างประจำฯ
ทั้งหมด
Chief Information Officer
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555

ทั้งหมด...

ENG_WAY

สปอต / สารคดี
เสียงสัมภาษณ์ อตส.
VDO
ถวายพระพร
ตอนที่ 2

แบบฟอร์ม

ไทยฟอนต์

Logo

เพลงของพ่อ