Sorry, your browser does not support JavaScript!
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายสมปอง อินทร์ทอง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สายตรง อตส.
 
บทความที่น่าสนใจ
 
 
Cad conferance
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Hot issue
  อตส. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสอำลาตำแหน่ง (30/09/2559)
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสอำลาตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าร่วมในพิธี
  กตส. จัดงานเลี้ยงอำลาอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (30/09/2559)
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดงาน "สุขสมปอง ดั่งอินทร์ทอง ของน้องพี่” เพื่อเลี้ยงอำลานายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในโอกาสไปดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
  สตส.มุกดาหาร ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จำกัด (30/09/2559)
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 สตส.มุกดาหาร นำโดย นางกฤษดาพร พิกุลศรี นว.ตบ.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตรดงหลวง จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา
  สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการปฏิบัติงานปี 2559 และซักซ้อมการปฏิบัติงานปี 2560 (30/09/2559)
เมื่อวันที่ 27 - 28 กันยายน 2559 สตส.บึงกาฬ นำโดย นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หน.สตส.บึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการปฏิบัติงานปี 2559 และซักซ้อมการปฏิบัติงานปี 2560
  สตส.นครปฐม จัดนิทรรศการ "โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (30/09/2559)
เมื่อวันที่ 26 กันยายน2559 สตส.นครปฐม นำโดย นางสาวสาหร่าย ใจดี หน.สตส.นครปฐม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี ในโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน
อ่านทั้งหมด..     
Clipping online
อ่านทั้งหมด..  
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดจ้างดำเนินการออกแบบและจัดทำบอร์ดนิทรรศการงาน"เกษตรไทยก้าวหน้าภายใต้ร่มพระบารมี"
ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างจัดนิทรรศการในงานเฉลิมพระเกียรติฯ"สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ"ครั้งที่ 11 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯโดยวิธีตกลงราคา
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดจ้างเหมาผลิตวีดีทัศน์เปิดงาน Thailand Smart Cooperative 2017
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดจ้างประชาสัมพันธ์แสดงผลงานเชิงนวัตกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดจ้างโครงการสื่อมวลชนสัญจรเยี่ยมชมบทบาทภารกิจกรมตรวจบัญขีสหกรณ์
อ่านทั้งหมด...     
  
ข่าวด่วน
ข่าวประกาศ
 
เผยแพร่ผลงาน ของนางไพรินทร์ เจริญทวีทรัพย์ (07/08/2560)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน) (21/07/2560)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน) (21/07/2560)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (19/07/2560)
ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (19/07/2560)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตสื่อสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (19/07/2560)
อ่านทั้งหมด..     
 
ศูนย์สารสนเทศทางการเงินสหกรณ์/กลุ่มฯ
 
 
บริการอื่นๆ
 
 
 
 
Services
สินค้ากลุ่มสหกรณ์ สินค้าวิสาหกิจชุมชน
 
แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2559
แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2558

ทั้งหมด...

กำหนดการปฏิบัติงานของผู้บริหารกรมฯ
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
"คลื่นเกษตรกร" AM 1386 KHZ ทุกวันอังคาร
เพลงกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ความรับผิดชอบตำแหน่งข้าราชการฯ
ความรับผิดชอบตำแหน่งลูกจ้างประจำฯ
ทั้งหมด
Chief Information Officer
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555

ทั้งหมด...

ENG_WAY

สปอต / สารคดี
เสียงสัมภาษณ์ อตส.
VDO
ถวายพระพร
ตอนที่ 2

แบบฟอร์ม

ไทยฟอนต์

Logo

เพลงของพ่อ