กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายสมปอง อินทร์ทอง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สายตรง อตส.
 
บทความที่น่าสนใจ
 
 
Cad conferance
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Hot issue
  สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมใหญ่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.บึงกาฬ จำกัด (30/08/2559)
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 สตส.บึงกาฬ นำโดย นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หน.สตส.บึงกาฬ พร้อมด้วยนางสาวชุติกาญจน์ หาญคำหล้า นว.ตบ.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่ ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.บึงกาฬ จำกัด
  สตส.ขอนแก่น ร่วมติดตามการจัดทำบัญชีพร้อมประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของเกษตรกร อ.แวงใหญ่ (30/08/2559)
  สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมตรวจเยี่ยมงานตามนโยบายของรัฐบาล และของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ จังหวัดอุทัยธานี (30/08/2559)
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 นางสมควร วิบูลย์เชื้อ ผอ.สตท. 1 พร้อมด้วยนางสาวนิภา แจงทนงค์ หน.สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมตรวจเยี่ยมงานตามนโยบายของรัฐบาล และของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  สตส.นครพนม จัดประชุมสำนักงานฯ วางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 (30/08/2559)
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางสาวยุวพาพร พลเวียง หน.สตส.นครพนม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดจัดประชุมสำนักงานฯ วางแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560
  ผอ.สตท.6 ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กษ.เขต 18 (29/08/2559)
เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2559 นางสาวกัณณิกาจิตรชุ่ม ผอ.สตท.6 เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559
อ่านทั้งหมด..     
Clipping online
อ่านทั้งหมด..  
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง
ประกาศ ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์คู่มือระบบสินค้าสำหรับสหกรณ์ Version 2.2 (web Edition) สำหรับผู้ปฏิบัติงานโดยวิธีกรณีพิเศษ
ประกาศ ราคากลาง จ้างจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2559 เรื่อง Moving Forward to GG"มุ่งสู่ระบบธรรมาภิบาลในสหกรณ์"โดยวิธีพิเศษ
ประกาศ ราคากลาง เรื่องการจ้างให้บริการทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมตรวจฯ หลักสูตร หัวหน้าสำนักงาน รุ่นที่่1
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจ้างจัดนิทรรศการในงานเฉลิมพระเกียรติฯ"สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ"ครั้งที่ 10 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯโดยวิธีพิเศษ
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างพิมพ์คู่มือการใช้งานระบบสมาชิกและหุ้นสำหรับสหกรณ์ Version2 (Web Edition)สำหรับผู้ปฏิบัติงาน โดยวิธีกรณีพิเศษ
อ่านทั้งหมด...     
  
ข่าวด่วน
ข่าวประกาศ
 
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (29/08/2559)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ(กรณีการเลื่อน) (29/08/2559)
เผยแพร่ผลงาน ของนางสาวนิสาค์ เลาหพูนรังษี (29/08/2559)
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (25/08/2559)
เผยแพร่ผลงาน ของนางไพรินทร์ เจริญทวีทรัพย์ (19/08/2559)
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน) (11/08/2559)
อ่านทั้งหมด..     
 
ศูนย์สารสนเทศทางการเงินสหกรณ์/กลุ่มฯ
 
 
บริการอื่นๆ
 
 
 
 
Services
สินค้ากลุ่มสหกรณ์ สินค้าวิสาหกิจชุมชน
 
แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2559
แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2558

ทั้งหมด...

กำหนดการปฏิบัติงานของผู้บริหารกรมฯ
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
"คลื่นเกษตรกร" AM 1386 KHZ ทุกวันอังคาร
เพลงกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ความรับผิดชอบตำแหน่งข้าราชการฯ
ความรับผิดชอบตำแหน่งลูกจ้างประจำฯ
ทั้งหมด
Chief Information Officer
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555

ทั้งหมด...

ENG_WAY

สปอต / สารคดี
เสียงสัมภาษณ์ อตส.
VDO
ถวายพระพร
ตอนที่ 2

แบบฟอร์ม

ไทยฟอนต์

Logo

เพลงของพ่อ