Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สตท.3 จัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร สำหรับสหกรณ์นอกภาคเกษตรขั้นพื้นฐาน       เมื่อวันที่ 15 – 18 มกราคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) สำหรับ
สหกรณ์นอกภาคเกษตร ขั้นพื้นฐาน
โดยมีข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 รวม 5 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ
มหาสารคาม และสุรินทร์ จำนวน 25 คน เข้ารับการอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการทำงานของโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรสำหรับสหกรณ์
นอกภาคเกษตร และสามารถนำไปปฏิบัติและแนะนำการใช้งานโปรแกรมฯ ให้กับ
สหกรณ์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\WWW\ewtadmin\ewt\cadweb_org\lib\function.php on line 101

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional