กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
แนวทางการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
สายตรง อตส.
 
บทความที่น่าสนใจ
 
 
Cad conferance
อตส. ร่วมแสดงความยินดีปลัดใหม่     เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมฯร่วมแสดงความยินดีกับนายชวลิต ชูขจร ในโอกาส
เข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์