Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สตท.3 จัดกิจกรรมสร้างทีมงานคุณภาพ "เรื่องเล่าเช้านี้”     เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 จัดกิจกรรมสร้างทีมงานคุณภาพ
"เรื่องเล่าเช้านี้”
โดยเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ในชีวิต และแนะนำเกร็ดความรู้
ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพ การจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรในสังกัดทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคี ตามแผนพัฒนาองค์กร
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2555 ด้านการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร
แผนที่ 6
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\WWW\ewtadmin\ewt\cadweb_org\lib\function.php on line 101

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional