กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายสมปอง อินทร์ทอง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สายตรง อตส.
 
บทความที่น่าสนใจ
 
 
Cad conferance
สตท.3 จัดกิจกรรมสร้างทีมงานคุณภาพ "เรื่องเล่าเช้านี้”     เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 จัดกิจกรรมสร้างทีมงานคุณภาพ
"เรื่องเล่าเช้านี้”
โดยเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ในชีวิต และแนะนำเกร็ดความรู้
ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพ การจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรในสังกัดทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคี ตามแผนพัฒนาองค์กร
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2555 ด้านการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร
แผนที่ 6
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3