กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
แนวนโยบายการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สายตรง อตส.
 
บทความที่น่าสนใจ
 
 
Cad conferance
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด เข้าอวยพรปีใหม่ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์       เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 คณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
เข้าอวยพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ แด่นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ อาคาร 1
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สหกรณ์